O mnie

Jolanta

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i certyfikowanym superwizorem psychoterapii.

Praca psychoterapeutyczna jest moją pasją, którą wykonuję z dużym zaangażowaniem. Każde Spotkanie psychoterapeutyczne wzmacnia mój szacunek do Drugiego Człowieka. Wzbudza podziw wobec moich Klientów: za ich odwagę, za otwartość na życiowe zmiany, za zaangażowanie w proces terapeutyczny, za codzienne zmaganie się z trudami życia, za troskę o siebie i bliskie osoby. Spotkanie rozwija moją fascynację, a zarazem  pokorę wobec niepowtarzalności i wyjątkowości napotkanego Człowieka.

Jestem stałym współpracownikiem „NZOZ Ogród” oraz prowadzę praktykę prywatną. Pracuję w podejściu integracyjnym – w swojej pracy korzystam z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuję do indywidualnych potrzeb moich Klientów. Korzystam też z systematycznej superwizji. Jestem członkiem PTP oraz PSPI (wchodzę w skład Sądu Koleżeńskiego PSPI, w ramach którego uczestniczyłam m.in. w opracowaniu Kodeksu Etycznego). Od wielu lat zajmuję się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w mej praktyce zawodowej zajmuje praca z osobami z grupy DDA/DDD oraz terapia par. Dla szkolących się terapeutów i absolwentów PSP prowadzę superwizję.

W obrębie tych obszarów z pasją prowadzę szkolenia i warsztaty dla terapeutów i studentów Uniwersytetu SWPS. Współpracuję też z różnymi czasopismami w ramach udzielania porad, komentarzy czy opinii eksperckich z zakresu pomocy psychologicznej. Po pracy lubię eksperymentować w kuchni, podróżować i towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata.

Wiedzę i umiejętności zdobywałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College, CityLit w Londynie oraz na licznych warsztatach w Polsce. Ukończyłam czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS.

Przykłady warsztatów, które prowadziłam dla terapeutów i osób szkolących się w psychoterapii:

2015 VI 22 „Umiejętność nawiązywania kontaktu i porozumiewania się” w ramach projektu „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”; Warszawa, Fundacja ETOH.

2014 X 27-28, IV 26-27, 2015 IV 24-25  współpraca z Studium Pomocy Psychologicznej dla Par IPZ PTP: opracowanie i prowadzenie warsztatu: „Gniewny związek – strategie pracy”; Warszawa, Fundacja ETOH.

2014 VI 22-24 „Przepracowywanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na pełnienie roli rodzica” w ramach Konferencji DDA: „Praca z wyobraźnią, symbolami, snami i narracjami osobistymi w psychoterapii”; Warszawa, Fundacja ETOH.

2013 IX 12-15 „Gniewny związek – strategie pracy” oraz „5 kroków zmiany” – w ramach XXVIII Letniej Szkoły Instytutu Psychologii Zdrowia PTP: „Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”; Szczyrk.

2013 VI 23-25 „Strategie pracy nad traumami złożonymi powstałymi w dzieciństwie u DDA/DDD” – w ramach Konferencji DDA: „Programy i strategie psychoterapii DDA”; Warszawa, Fundacja ETOH.

2012 XII „Praca nad traumami z dzieciństwa z osobami borderline”  – w ramach Konferencji DDA: „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości”; Warszawa, Fundacja ETOH.

2010 XII –  2011 VI    „DDA – jak skutecznie pomagać. Strategie pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne” – program społeczny w ramach akcji „Dorosłe Dzieci” Gazety Wyborczej i Fundacji Agory we współpracy z Fundacją FIRST oraz pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych  (prowadziłam warsztaty, których celem było podniesienie kwalifikacji specjalistów, którzy pracują z osobami z populacji DDA, a przez to zwiększenie dostępności profesjonalnej psychoterapii dla dorosłych dzieci alkoholików). Warszawa, Kraków.

2011 VI 19-21 „Strategie pracy z parą kłócącą się” – w ramach Konferencji DDA: „Psychoterapia problemów w związkach i rodzinie”; Warszawa, Fundacja ETOH.

Zajęcia warsztatowe prowadzone  przeze mnie dla studentów Uniwersytetu SWPS:

  • Terapia par
  • Psychoterapia zaburzeń nerwicowych i zaburzeń osobowości
  • Umiejętności kliniczne – praca z osobą
  • Umiejętności kliniczne – praca z grupą
  • Warsztaty psychologiczne